parts produced till
now
FR | DE | EN | JP
Polygonaldrehen Polygonaldrehen Polygonaldrehen Polygonaldrehen Polygonaldrehen Polygonaldrehen Polygonaldrehen Polygonaldrehen Polygonaldrehen Rändel Rändel Rändel Rändel Rändel Rändel Rändel Rändel Hochglanzpolieren Hochglanzpolieren Hochglanzpolieren Bohren Bohren Bohren Bohren Bohren Bohren Bohren Bohren Bohren Bohren Bohren Bohren Bohren Bohren Bohren Bohren Bohren Bohren Gewindeschneiden/-bohren Gewindeschneiden/-bohren Gewindeschneiden/-bohren Gewindeschneiden/-bohren Gewindeschneiden/-bohren Gewindeschneiden/-bohren Gewindeschneiden/-bohren Fräsen Fräsen Fräsen Fräsen Fräsen Fräsen Fräsen Fräsen Fräsen Fräsen Fräsen
Kategorie wählen
Material: CuBe 2 M25, Kupfer-Beryllium / W. Nr.: - / AISI: - / Durchmesser: 0.319 mm / Länge: 2.720 mm
by moxi